Студентите потенциални посланици за климата

Йорданка Динева, ръководител на GameOn проекта на БФБ представи Българска фондация Биоразнообразие пред студенти по туризъм от Международното висше бизнес училище в Ботевград.

Наистина ни беше много интересно. Толкова всеобхватно до момента нито една организация не си е представяла дейността пред нас.“ – споделиха студенти от специалност "Планиране и развитие на туризма".

Данчето представи основните направления на работа на БФБ - Опазване на видове, Натура 2000 и Зелен пояс, Биосферни паркове, Устойчив туризъм и Комуникационни дейности, Образователни дейности. Природозащитните проекти на организацията в момента, както и тези, насочени към младите хора –Еразъм+ проекта „Бъдещи природозащитници“ и последния, който тъкмо стартира - „GameON”, финансиран от програма DEAR.

Надяваме се, че сред студентите от International Business School ще открием някои от нашите млади посланици за климата, особено като се има предвид, че техният преподавател д-р Десислава Алексиева е един от активистите за опазване на природата в България.


Денят на Земята

На Деня на Земята, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) започва своята кампания за търсене на посланици за климата - млади хора, които да изследват и популяризират взаимовръзките между климат, живот и условията на планетата. Това е част от „GameOn | Don’t let climate change end the game!”- най-новия проект на фондацията, който е посветен на климатичните промени.

Ние от БФБ търсим бъдещи учени, хора на изкуството и предприемачи между 18 и 35 години, които чрез своите научни изследвания, иновативни идеи и комуникационни подходи ще ни помогнат да информираме и ангажираме обществеността, да я подготвим за действия и да поискаме по-устойчив бизнес и по-отговорни политики. Да се погрижим за нас и природата ни.“ – казва Йорданка Динева от БФБ, ръководител на проекта GameOn. Ако искате да станете млад посланик вижте видеото и научете подробностите.

Тази година Денят на Земята в световен мащаб е посветен на климатичните действия. Огромното предизвикателство и възможностите за действие срещу изменението на климата определиха тази тема като най-важната за 50-годишния юбилей на Деня. Добрата новина е, че хората вече започват да правят промени в здравеопазването, градоустройството и архитектурата, земеделието и управлението на горите, търсят технологични и икономически решения.

Със своя нов проект „GameOn” БФБ продължава активно да насочва вниманието на обществеността към значими проблеми и техните решения с участието на всички заинтересовани страни. Целта е да се изследват екосистемните взаимовръзки и да се проучат възможностите за адаптация към настъпващите изменения като се обърне внимание на личната отговорност, общите действия и решенията на политиците, които трябва да се предприемат, за да се намалят климатичните изменения.

Проект „GameOn” събира 10 партньори от 8 европейски държави в проучване и опазване на биоразнообразието, информационни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и насърчаване на устойчиви политики за развитие, както и в подкрепа на централно-американски държави, засегнати от климатичните промени.

Усилията на международните организации ще бъдат насочени в научно-аргументирана и емоционална комуникационна кампания, свързана с много различни игри, дигитални технологии и подкрепа за младите и техните действия, идеи и изследвания за климатичните промени.


Проект GameOn е финансиран от Програма DEAR на Европейската комисия.