ТЪРСИМ младите хора, които да се присъединят към глобалната борба с климатичните промени!

Стани част от международна младежка общност, която изследва взаимовръзките между биоразнообразие, климат и хора и търси решения за намаляване на климатичните промени.

От невидима заплаха в миналото, днес климатичните промени имат измерими последствия. Все по-топлите зими се превръщат в нормалност, летата често са дъждовни. На места водата изчезва, на други приижда като неконтролируема стихия. Пожарите са много по-интензивни дори там, където са били нормално явление. Балансът е нарушен – губим видове, природните ресурси намаляват, хора се превръщат в климатични бежанци, а всички сме свързани. Учени, университети и институции от цял свят са сигурни – отговорността е наша и все още не е късно, ако работим всички ЗАЕДНО като глобално общество, изправено пред разрешим глобален проблем.

Ние от БФБ търсим младите хора, които чрез своите иновативни идеи, научни изследвания и комуникационни проекти ще ни помогнат да информираме и ангажираме българското общество, да го подготвим и заедно да предложим решения за намаляване на климатичните промени и техните последствия.

Ако

искаш да ИЗСЛЕДВАШ въздействията на климатичните промени върху:
– биоразнообразието или конкретни видове
– природните ресурси и екосистемните ползи
– живота на хората в социален, икономически или културен аспект
– отношението и опазването на природата

 

ВЯРВАШ, че е важно да СПОДЕЛЯШ своите изследвания и идеи чрез съвременните медийни канали.

 

Ако

си между 18 и 35 г. – млад учен, предприемач, човек на изкуството или умееш да се изразяваш чрез текст, фотография, видео и дизайн;

ИМАШ ИДЕЯ за иновация, която да помогне за смекчаване на климатичните промени и техния ефект в някоя от сферите на обществения живот: земеделието, градоустройството, политиките, здравето, технологиите.

ВКЛЮЧИ СЕ в проекта „Game on | Do not let climate change end the game” и стани посланик в борбата с климатичните промени.

От нас може да очакваш:
– обучение за въздействието на климатичните промени (ако ти се налага, разбира се)
– менторска подкрепа в създаването, редакцията и визуализацията на твоята работа
– маркетинг и комуникационна подкрепа – популяризиране на твоите идеи чрез публикации в социалните мрежи и в някои от най-добрите български медии
– включване в специално организирани събития– лагери сред природата, застъпнически дейности, културни и спортни събития
– финансиране на твои пътувания в България с цел събиране на данни, създаване на журналистически материали или лични интервюта със засегнати общности и т.н., за да реализираш твоето проучване или идеята си.
– възможност за международен обмен с други млади хора от 8 държави в Европа и съвместно участие в срещи на високо равнище за политиките за климата
– шанс за двама от вас да пътуват до Латинска Америка, където да направят собствено проучване в едни от най-засегнатите от климатичните промени страни

И най-важното:
да си част от среда от съмишленици, в която идеите порастват и водят до измерима промяна.

От теб очакваме:
Твоят план за действие и готовност да заставаш открито зад идеите си в комуникационните канали на проекта и да бъдеш един от нашите посланици за взаимовръзките между биоразнообразие, климат и хора.

Искаш да се включиш?
Изпрати ни своя ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ до 22 май 2020 г.