Ади Кънева

Ади Кънева е магистър "Градски изследвания" и докторант към катедра "История и теория на културата" към Софийски университет.  През последните години…

Димитър Димитров

Димитър Димитров е магистър по екология и опазване на екосистемите и се занимава с изследване на биоразнообразието и антропогенното влияние върху…

Жулиета Добчева

Жулиета Добчева изследва влиянието на бързата мода върху среда и работи за продажба на малка инициатива дрехи втора употреба онлайн. Тя се определя…

Ния Тошкова

Ния Тошкова е молекулярен биолог в Националния Природонаучен Музей при БАН и е редовен докторант към Институт по Биоразнообразие и Екосистемни…

Дина Сиракова

Дина Сиракова е магистър по екология и изследва влиянието на изменението на климата върху влажните зони. Теренната й работа бе в ЗЗ “Долни богров -…

Камен Жижанов

Камен Жижанов промотира активно гражданство и организира кампании за почистване и реновация на обществени места. Чрез създаване на визуални…

Боян Зафиров

Боян Зафиров е млад учен, завършил превенцията на бедствия и аварии в Холандия. Фокусира се върху възможностите на ГИС (географските информационни…