„Game over? Do not let the Climate change end the game!” е най-новият проект на Българска фондация Биоразнообразие. Той продължава нашите дългогодишни усилия в опазването на българската природа като добавя перспективата на климатичните промени и техния ефект върху живота на Земята, включително и хората.

Климатичните промени несъмнено са едно от най-големите предизвикателства на съвремието ни, които все по-осезаемо ще засягат човечеството.  Те променят баланса в екосистемите и рефлектират върху ресурсите и други „ползи“, от които сме пряко зависими – достъпът до и наличието на вода и храна, естествената регулация на природните катаклизми и замърсяването в околната среда, промяна на организмите в средата и появата на нови болести, вредители и нужда от нови медикаменти.

Проектът събира опита на партньорите в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и насърчаване на устойчиви политики за развитие, както и в подкрепа на едни от най-засегнатите от климатичните промени държави в Централна Америка.
Общите международни усилия ще бъдат насочени в научно аргументирана, емоционална и обърната към ЖИВОТА комуникационна кампания, обогатена от игрови подход, дигитални технологии и директна подкрепа за МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия в периода 1.11.2019 – 30.10.2023 г.

http://dearprogramme.eu/

С проекта „GameOn” БФБ продължава активно да насочва общественото внимание към значими проблеми и техните потенциални решения с участието на всички нас. Целта на „Game On” е да обхване взаимовръзките между климата, живота и условията на планетата Земя, да проучи възможностите за адаптация към настъпващите изменения като в същото време акцентира на личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат.

Обща цел: повишаване на ангажираността на младите хора, обществото и заинтересованите страни за конкретни действия срещу климатичните промени на основата на по-добро разбиране относно измененията на климата и тяхното въздействие върху човешкия живот и екосистемите в Европа и Третия свят.

Предвидени са 3 групи дейности:

1. Информационни дейности. Освен по-традиционни комуникационни дейности като разработване на уебстраници и интензивна комуникация през социалните мрежи и разнообразни тематични комуникационни и рекламни материали, се предвиждат множество артистични дейности (напр. импротеатър, графити), събития (годишни награди на опазване на биоразнообразието и активност в борбата с климатичните промени), квалификационни курсове за учители и адаптиране на образователни материали за ползване в училище, онлайн курсове, разработване на настолна игра, интерактивна изложба в партньорство с музей, както и изработване на 4 пълнометражни видеа (едното от тях в България) и множество кратки клипове, графики и т.н. Ще имаме възможност да поканим и говорители от едни от най-пряко засегнатите от климатичните промени държави от Латинска Америка.

2. Въвличане на Multipliers. Разширяване на подкрепата и достигане на посланията до нови групи чрез въвличане, обучаване и подпомагане на инициативите на младежи- посланици на природата, обучение за журналисти, въвличане на блогъри и хора с влияние в социалните мрежи. Ще имаме възможност да осигурим пряк досег на младежи, журналисти и инфлуенсъри в мисия в Латинска Америка, по време на която да се запознаят лично с въздействието на климата върху хората и природата там.

3. Активизиране на младежи и възрастни за реални действия. Целта е да се достигне до индивидуални и колективни действия, както и до политически решения, които да овладеят и намалят въздействието върху климата и загубата на биологично разнообразие и услуги. Дейностите включват: участие на доброволци в организацията на различни събития с цел намаляване на въздействието им върху околната среда; доброволчество и практически обучения за климатичните промени в специално организирани лагери сред природата; разработване и популяризиране на мобилно приложение за измерване на личното въздействие и ежедневни навици; възможност за дарения за дейности за адаптация на климатичните промени в Централна Америка; застъпнически дейности, насочени към националните и европейските институции, взимащи политическите решения за климата (срещи на национално ниво, както и в Брюксел, с представителите на младите посланици, стартиране на европейска петиция).

Водещ партньор: CEEweb for biodiversity

Партньори: Проектът се изпълнява от 10 партньора от 8 държави: Българска фондация Биоразнообразие), Milvus group (Румъния) , Christliche Initiative Romero (Германия), BROZ (Словакия), Na Mysli (Чехия,) Latvian Fund for Nature (Латвия), Lithuanian Fund for Nature (Литва) и Friends of the Earth Hungary (Унгария). В партньорството е включена и комуникационна компания – PersonaR LTD.

Асоциирани партньори в България: Junior Achievement Bulgaria и YoutHub Association

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМА DEAR?

DEAR програмата на Европейската комисия подкрепя проекти, които въвличат общността на Европейският съюз в световни проблеми от социален, икономически аспект, както и развитието на околната среда.

С финансирането на проекти, като GamenOn, програмата DEAR промотира универсалните ценности на свободата, демокрацията и върховенството на закона и позволява на европейски граждани да възможността да допринасят позитивно за глобалното развитие.

Програмата DEAR финансира до 30 проекта, разпростиращи се в членките на Европейския съюз във всеки момент. Тези проекти допринасят за повишаване на разбирането на европейската общност, както и за участието в социални промени на локално и международно ниво.

Дейностите пo DEAR също спомагат за намаляването на бедността, опазването на планетата и осигуряването на просперитета за всички до 2030 година по споразумението за целите за устойчиво развитие.

Предстоящи дейности

Зелени лагери

Международен обмен и образование за GameOn! посланици

Настолна игра

Разработена специално за проекта

Импротеатър

С интерактивни участия от публиката

Мобилно приложение

Бърз и лесен начин за отчитане на личния принос

Ресурси за учители

Обновени лекции и материали

Изложба

За ценителите на изкуството

Геокешинг

За нещотърсачите

Fact-finding мисии

За любопитните изследователи и инфлуенсъри

Награди

Годишни награди за биоразнообразието

Екип по проекта

Дейностите по проект “Game over? Do not climate change end the game” в България се изпълняват от Българска фондация Биоразнообразие. БФБ е неправителствена организация, която повече от 20 години работи за опазване на природата в България и съседните държави, за изграждане на положително отношение към защитените територии и видове и осъзнаването на ползите и отговорностите на обществото към тях

Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Българска фондация Биоразнообразие и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз.

DEAR програмата на Европейската комисия подкрепя проекти, които въвличат общността на Европейският съюз в световни проблеми от социален, икономически аспект, както и развитието на околната среда.