Жулиета Добчева

Kомуникатор, маркетолог и най-вече „разказвач на истории“. Ненаситен изследовател, който вярва в иновациите, вдъхновени от природата. Влюбена в модата – тази, която ни вдъхновява и демонстрира респект към природата. Мотивирана съм да допринеса за трансформацията в текстилната индустрия към по-устойчив модел на производство и консумация.

Камен Жижанов

Камен, промотира активно гражданство и организирам кампании за почистване и реновация на обществени места. Целта им е да се даде пример за какво може да се постигне с активно гражданско общество.

Йоана Якова

Йоана е последна година ученичка в ПМГ “Васил Друмев” и председател на Градски ученически парламент – Велико Търново. Интересува се силно от екология, графичен дизайн, спорт и чужди езици.

Ния Тошкова

Ния е от тези биолози, които не се страхуват да се изцапат. Занимава се с изследването на пещери и прилепи от гимназията. Работи в Националния Природонаучен Музей при БАН и е редовен докторант към Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания при БАН. В проектите си съчетава високотехнологични молекулярни методи с пещерни приключения. В момента изследва значението на зимния сън при прилепите за тяхното оцеляване и как климатичните промени ще повлияят този чувствителен период от живота на летящите бозайници.