Младежки програми

На 12 май имахме възможността да се срещнем с учители и ученици, участващи в програмата по зелено предприемачество на Джуниър Ачийвмънт България. По време на онлайн срещата представихме нашата организация, като се спряхме по-основно на дейностите и ресурсите, насочени към младежи.

Повод за срещата и основен фокус беше стартираната инициатива за подкрепа на млади посланици за климата, които чрез своя план за действие да помогнат за намаляване на климатичните промени и/или за адаптация към негативните последствия от тях. Инициативата е в рамките на много интригуващ международен проект „Game on!”, в който могат да се включат и ученически учебни компании, които искат да стартират изследвания, инициативи или бизнес проекти и иновации, чрез което реализиране поставят устойчивия начин на живот на преден план.

Учениците и техните преподаватели споделиха някои първоначални идеи за компостиране в училищна среда с калифорнийски червеи (Хасково) и намаляване на замърсяването от нефтени разливи (Бургас). Надяваме се проектите им да се развият с много устрем и желание и да работим заедно в бъдеще!

Освен възможностите за млади посланици, представихме образователния портал edu.parks.bg, в който на едно място са събрани записи от лекции, обучителни материали и полезна литература на природозащитна тематика, добри практики за проучване на видове и местообитания, управление на природните ресурси, застъпничество и комуникации. Те са полезен ресурс при изграждане на бъдещите природозащитници и активни граждани.


Проект GameOn!

Ако сте попаднали на нашия нов проект Game On! и обмисляте да кандидатствате за млад посланик, или просто се интересувате какво ще правим, заповядайте на онлайн представяне този вторник. Ще ви разкажем за това кои сме ние от Българска фондация Биоразнообразие, ще се запознаете с част от нашия екип по проект Game on! Do not let climate change end the game и ще можете да зададете въпросите си за предстоящите дейности.

Актуално в този момент:- Кампания за подкрепа и ангажиране на млади посланици за климата: https://gameon.biodiversity.bg/ (до изтичане на срока за кандидатстване остават 5 дни)

- Конкурс за #дизайнскауза на тениски, чанти и други продукти с екологично послание и мисия: https://bit.ly/2LaffV1 (до изтичане на срока за кандидатстване остават 9 дни)

За да се включите в онлайн срещата: регистрирайте се тук: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlduCtqDkvGNYThIaKKnJxaIUr5GVJK7Ij и ще получите е-мейл с линк за включване в уебинара. Започваме във вторник, 18 май, в 17 часа.


Студентите потенциални посланици за климата

Йорданка Динева, ръководител на GameOn проекта на БФБ представи Българска фондация Биоразнообразие пред студенти по туризъм от Международното висше бизнес училище в Ботевград.

Наистина ни беше много интересно. Толкова всеобхватно до момента нито една организация не си е представяла дейността пред нас.“ – споделиха студенти от специалност "Планиране и развитие на туризма".

Данчето представи основните направления на работа на БФБ - Опазване на видове, Натура 2000 и Зелен пояс, Биосферни паркове, Устойчив туризъм и Комуникационни дейности, Образователни дейности. Природозащитните проекти на организацията в момента, както и тези, насочени към младите хора –Еразъм+ проекта „Бъдещи природозащитници“ и последния, който тъкмо стартира - „GameON”, финансиран от програма DEAR.

Надяваме се, че сред студентите от International Business School ще открием някои от нашите млади посланици за климата, особено като се има предвид, че техният преподавател д-р Десислава Алексиева е един от активистите за опазване на природата в България.


Денят на Земята

На Деня на Земята, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) започва своята кампания за търсене на посланици за климата - млади хора, които да изследват и популяризират взаимовръзките между климат, живот и условията на планетата. Това е част от „GameOn | Don’t let climate change end the game!”- най-новия проект на фондацията, който е посветен на климатичните промени.

Ние от БФБ търсим бъдещи учени, хора на изкуството и предприемачи между 18 и 35 години, които чрез своите научни изследвания, иновативни идеи и комуникационни подходи ще ни помогнат да информираме и ангажираме обществеността, да я подготвим за действия и да поискаме по-устойчив бизнес и по-отговорни политики. Да се погрижим за нас и природата ни.“ – казва Йорданка Динева от БФБ, ръководител на проекта GameOn. Ако искате да станете млад посланик вижте видеото и научете подробностите.

Тази година Денят на Земята в световен мащаб е посветен на климатичните действия. Огромното предизвикателство и възможностите за действие срещу изменението на климата определиха тази тема като най-важната за 50-годишния юбилей на Деня. Добрата новина е, че хората вече започват да правят промени в здравеопазването, градоустройството и архитектурата, земеделието и управлението на горите, търсят технологични и икономически решения.

Със своя нов проект „GameOn” БФБ продължава активно да насочва вниманието на обществеността към значими проблеми и техните решения с участието на всички заинтересовани страни. Целта е да се изследват екосистемните взаимовръзки и да се проучат възможностите за адаптация към настъпващите изменения като се обърне внимание на личната отговорност, общите действия и решенията на политиците, които трябва да се предприемат, за да се намалят климатичните изменения.

Проект „GameOn” събира 10 партньори от 8 европейски държави в проучване и опазване на биоразнообразието, информационни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и насърчаване на устойчиви политики за развитие, както и в подкрепа на централно-американски държави, засегнати от климатичните промени.

Усилията на международните организации ще бъдат насочени в научно-аргументирана и емоционална комуникационна кампания, свързана с много различни игри, дигитални технологии и подкрепа за младите и техните действия, идеи и изследвания за климатичните промени.


Проект GameOn е финансиран от Програма DEAR на Европейската комисия.