Ади Кънева

Ади Кънева

Ади Кънева е магистър „Градски изследвания“ и докторант към катедра „История и теория на културата“ към Софийски университет.  През последните години започва да се интересува от наблюдение и разпознаване на птици в природата, като се включва като доброволец в разнообразни инициативи като мониторинг, картиране и опръстеняване на птици в страната. Вярва, че културните и природозащитните организации следва да си партнират и да работят заедно за опазване на природното наследство. Също така смята, че градовете не бива да са пространства лишени от природа, а трябва да бъдат изграждани и развивани с идеята, че могат да бъдат дом не само за хората, но и за много други видове.

 

Като част от „Game on“ Ади спомогна създаването на три информационни табели за градско биоразнообразие, които бяха поставени в новия регионален културен институт „Топлоцентрала“. Целта им е да запознаят артистите и тяхната публика с природата около тях и с начините, по които могат да я опазват.

В рамките на „Природа фест“, тя популяризира работата си като организира „Treasure hunt“ за малки и големи.

Можеш ли да ни разкажеш повече за другата инициатива, в която се включи - опръстенителния лагер в Китук?

Бариерата Китук е морска бариера, която разделя водите на езерото Синое, Румъния (по-точно на комплекса лагуни Разелм-Синое) от тези на Черно море. На негово ниво е създадена защитена зона от национален интерес, която отговаря на IV категория на IUCN.

От 2014 там се провежда опръстенилен лагер – Chituc Ringing Camp, който следи миграцията на птиците в района. Преди посещението, само бях чувала, че мястото е мечта за орнитолозите и любителите птичари. Има изключително строг режим на посещение и се изискват разрешителни, които пък много трудно се издават.

В акцията по опръстеняване, проверяване на мрежите за птици и други задачи в лагера се включихме заедно с Теодор Трифонов, а домакини на събитието бе партньорската организация от Climate Game On – румънската Milvus Group


Димитър Димитров

Димитър Димитров

Димитър Димитров е магистър по екология и опазване на екосистемите и се занимава с изследване на биоразнообразието и антропогенното влияние върху него. В проекта си за проучване на въздействията на климатичните промени върху фауната, той изследва наличието на топлинен островен ефект около гр. Пловдив. Проучвателния му район обхваща поречието на река „Марица“ около и в рамките на града, част от Натура 2000. Изследването цели да определи значимостта на въздействието на топлинния островен ефект върху местните популации на водни кончета, които представляват ценен индикатор за състоянието на екосистемите. Също така целта му е да стимулира хората да събират информация, която да служи за регулярна оценка на състоянието на екосистемите и влиянието на климатичните промени върху тях.

Проблемите в климата през 21 век са най-големият проблем за природата. Те водят до изменение на условията на средата и промяна в типа на местообитанията. Водните кончета са организми тясно свързани с водните екосистеми. Имено тези екосистеми са най-силно повлияни от климатичните промени. Някои видове Водни кончета са изключително уязвими от промените в климата тъй като са характерни за конкретни типове хабитати. 

С повишаването на температурите Водните кончета се движат на север. Това ги прави добър индикатор за ефектите които могат да последват от изменението на климата.

Промените в климата се забелязват отчетливо и в гр. Пловдив а река Марица е от изключителна важност за популацията на Водните кончета в района.

С това проучване Димитър Димитров установява какво е влиянието на температурния островен ефект върху водните кончета по река Марица в района на гр. Пловдив, а повече за финалните резултати може да прочетете тук.

Разкажи повече за работа си.

Трудна ли е работата на терен?


Жулиета Добчева

Жулиета Добчева

Жулиета Добчева изследва влиянието на бързата мода върху среда и работи за продажба на малка инициатива дрехи втора употреба онлайн. Тя се определя като комуникатор, маркетолог и най-вече „разказвач на истории“. Ненаситен изследовател, който вярва в иновациите, вдъхновени от природата. Влюбена в модата – тази, която ни вдъхновява и демонстрира респект към природата. Мотивирана е да допринесе за трансформацията в текстилната индустрия към по-устойчив модел на производство и консумация. Участва в множество инициативи и често може да я видите как разказва на ученици за начините, по които може да изглеждаме като същевременно избягваме бързата мода.

Защо се включи в GameOn и каква идея искаше да реализираш?

Какво постигна?

Докато организира събитие за размяна на стари, но запазени дрехи, Жулиета успява да подкрепи усилията и на други хора, които припознават каузата ѝ. В случая – „Градски ученически парламент – Велико Търново“

А знаете ли как модата може да бъде по-щадяща за околната среда?


Ния Тошкова

Ния Тошкова

Ния Тошкова е молекулярен биолог в Националния Природонаучен Музей при БАН и е редовен докторант към Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания при БАН. Ния е от тези биолози, които не се страхуват да се изцапат. Занимава се с изследването на пещери и прилепи от гимназията. Работи в В проектите си съчетава високотехнологични молекулярни методи с пещерни приключения. В момента изследва значението на зимния сън при прилепите за тяхното оцеляване и как климатичните промени ще повлияят този чувствителен период от живота на летящите бозайници. Освен работата ѝ с тези важни бозайници, друга нейна мисия е да направи науката по-достъпна за публиката и така да провокира по-доброто опазване на природата.

Защо се включи в GameOn и каква идея искаше да реализираш?

Седемте Рилски езера са сакрално място за българите и един от символите на България. Исках да изследвам влиянието на климатичните промени върху водната площ, защото именно те в комбинация с антропогенното натоварване в района, допълнително ще натоварят тези чувствителни екосистеми. Като любимо място на млади и стари, Рилските езера са примерът, който може да обедини хората и да ги накара да се замислят за последствията от човешкото въздействие и ефектите на климатичните промени, които няма да подминат страната ни.

Повече за работата на Ния

Какво предстои?


Дина Сиракова

Дина Сиракова

Дина Сиракова е магистър по екология и изследва влиянието на изменението на климата върху влажните зони. Теренната й работа бе в ЗЗ “Долни богров – Казичене”, част от Натура 2000 и на няколко минути от София. След защитата си тя започва дейност по почистване в този район, тъй като по време на проучването си, с разочарование установява, че районът е силно замърсен и превърнат в нерегламентирано сметище. Целта ѝ е тази дейност да продължи и да събира все повече подкрепа, като по този начин повдига въпроса за Натура 2000 зоните и как те могат да бъдат полезни за обществото.

Защо се включи в GameOn и каква идея искаше да реализираш?

Седемте Рилски езера са сакрално място за българите и един от символите на България. Исках да изследвам влиянието на климатичните промени върху водната площ, защото именно те в комбинация с антропогенното натоварване в района, допълнително ще натоварят тези чувствителни екосистеми. Като любимо място на млади и стари, Рилските езера са примерът, който може да обедини хората и да ги накара да се замислят за последствията от човешкото въздействие и ефектите на климатичните промени, които няма да подминат страната ни.

Повече за работата на Дина

Какво предстои?

Предстоящо събитие – Мониторинг на туристопотока в района на Седемте Рилски езера – записването е отворено!


Камен Жижанов

Камен Жижанов

Камен Жижанов промотира активно гражданство и организира кампании за почистване и реновация на обществени места. Чрез създаване на визуални материали, той цели да даде пример какво може да се постигне с активното включване на гражданите и създаването на стабилно гражданско общество.

Защо се включи в GameOn и каква идея искаше да реализираш?

Какво постигна?

Опазването и възстановяването на влажните зони е едно от най-добрите решения както за смекчаване, така и адаптация към промените в климата. Въпреки че те задържат в себе си голяма количество въглерод и са естествен буфер срещу зачестяващите наводнения, от 18 век светът е загубил 90% от тях. Тази загуба се опитаха да възстановят над 40 младежи от Централна и Източна Европа в чешкия Национален парк Шумава – известен като „Зелената ивица на Европа“.
В акцията по възстановяване на пресушените в миналото блата и мочурища се включи  Камен Жижанов съвместно с Дина Сиракова, Жулиета Добчева и Криси Кайджиева. Домакини на събитието са нашите партньори от Climate Game On – чешката организация Na mysli и дирекцията на националния парк.

Какво предстои?

Предстоящо събитие – Мониторинг на туристопотока в района на Седемте Рилски езера – записването е отворено!


Боян Зафиров

Боян Зафиров

Боян Зафиров е млад учен, завършил превенцията на бедствия и аварии в Холандия. Фокусира се върху възможностите на ГИС (географските информационни системи) в управлението на природните ресурси, борбата с пожарите, наводненията, незаконното унищожаване на гори и др. С подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие, той провежда изследвания за промените в качеството на водите на Седемте рилски езера и въздействието на климатичните промени и туристопотока върху тях. Рилските езера са ледникови езера, зависими от дъждовните и снежни климатични условия, както и великолепно място в България, посещавано от много туристи. Работата му е публикувана в Климатека. Продължаваме да работим с него по темата за опазване на Седемте рилски езера, като той често участва в публични събития и различни медии.

Защо се включи в GameOn и каква идея искаше да реализираш?

Седемте Рилски езера са сакрално място за българите и един от символите на България. Исках да изследвам влиянието на климатичните промени върху водната площ, защото именно те в комбинация с антропогенното натоварване в района, допълнително ще натоварят тези чувствителни екосистеми. Като любимо място на млади и стари, Рилските езера са примерът, който може да обедини хората и да ги накара да се замислят за последствията от човешкото въздействие и ефектите на климатичните промени, които няма да подминат страната ни.

Повече за работата на Боян

Какво предстои?

Предстоящо събитие – Мониторинг на туристопотока в района на Седемте Рилски езера – записването е отворено!