Йорданка Динева, ръководител на GameOn проекта на БФБ представи Българска фондация Биоразнообразие пред студенти по туризъм от Международното висше бизнес училище в Ботевград.

Наистина ни беше много интересно. Толкова всеобхватно до момента нито една организация не си е представяла дейността пред нас.“ – споделиха студенти от специалност „Планиране и развитие на туризма“.

Данчето представи основните направления на работа на БФБ – Опазване на видове, Натура 2000 и Зелен пояс, Биосферни паркове, Устойчив туризъм и Комуникационни дейности, Образователни дейности. Природозащитните проекти на организацията в момента, както и тези, насочени към младите хора –Еразъм+ проекта „Бъдещи природозащитници“ и последния, който тъкмо стартира – „GameON”, финансиран от програма DEAR.

Надяваме се, че сред студентите от International Business School ще открием някои от нашите млади посланици за климата, особено като се има предвид, че техният преподавател д-р Десислава Алексиева е един от активистите за опазване на природата в България.