Ади Кънева

Ади Кънева е магистър „Градски изследвания“ и докторант към катедра „История и теория на културата“ към Софийски университет.  През последните години започва да се интересува от наблюдение и разпознаване на птици в природата, като се включва като доброволец в разнообразни инициативи като мониторинг, картиране и опръстеняване на птици в страната. Вярва, че културните и природозащитните организации следва да си партнират и да работят заедно за опазване на природното наследство. Също така смята, че градовете не бива да са пространства лишени от природа, а трябва да бъдат изграждани и развивани с идеята, че могат да бъдат дом не само за хората, но и за много други видове.

 

Като част от „Game on“ Ади спомогна създаването на три информационни табели за градско биоразнообразие, които бяха поставени в новия регионален културен институт „Топлоцентрала“. Целта им е да запознаят артистите и тяхната публика с природата около тях и с начините, по които могат да я опазват.

В рамките на „Природа фест“, тя популяризира работата си като организира „Treasure hunt“ за малки и големи.

Можеш ли да ни разкажеш повече за другата инициатива, в която се включи - опръстенителния лагер в Китук?

Бариерата Китук е морска бариера, която разделя водите на езерото Синое, Румъния (по-точно на комплекса лагуни Разелм-Синое) от тези на Черно море. На негово ниво е създадена защитена зона от национален интерес, която отговаря на IV категория на IUCN.

От 2014 там се провежда опръстенилен лагер – Chituc Ringing Camp, който следи миграцията на птиците в района. Преди посещението, само бях чувала, че мястото е мечта за орнитолозите и любителите птичари. Има изключително строг режим на посещение и се изискват разрешителни, които пък много трудно се издават.

В акцията по опръстеняване, проверяване на мрежите за птици и други задачи в лагера се включихме заедно с Теодор Трифонов, а домакини на събитието бе партньорската организация от Climate Game On – румънската Milvus Group